ประชาสัมพันธ์

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เลขานุการ 5 สังกัด รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เลขานุการ 5 สังกัด รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 2
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๘ /๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๘ /๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๕
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๗ /๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักบริหารการเงิน ระดับ ๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๗ /๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักบริหารการเงิน ระดับ ๕
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๖ /๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักบัญชี ระดับ ๕-๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๖ /๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักบัญชี ระดับ ๕-๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเเละสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขานุการ 5 สังกัด รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเเละสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขานุการ 5 สังกัด รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 2
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๕ สังกัด กองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๕ สังกัด กองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ทั่วไป ตำแหน่งเลขานุการ ๕ สังกัดรองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ทั่วไป ตำแหน่งเลขานุการ ๕ สังกัดรองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ ๒
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบัญชี ระดับ ๕-๖ สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบัญชี ระดับ ๕-๖ สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน ระดับ ๕ สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน ระดับ ๕ สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๕ สังกัด กองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๕ สังกัด กองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ที่ 57/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ที่ 57/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน