ประชาสัมพันธ์

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 22/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 22/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน