ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 5-7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เเละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 5-7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เเละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 129/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 129/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง วิศวกร 5-7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เเละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง วิศวกร 5-7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เเละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอดร์ (ระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอดร์ (ระยอง)
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน