ประชาสัมพันธ์

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริการการลงทุน 5-7 กองการตลาดเเละลูกค้าสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร 5 สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบัญชี 5 หรือ 6 สังกัดกองบัญชีบริหารเเละงบประมาณ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารพัสดุ 5 สังกัดกองพัสดุ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับ 5 กองนโยบายเเละเเผน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ระดับ 5 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ระดับ 5 สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร 5  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเเก่งคอย โทร.02-2530561 ต่อ 1137, 1121, 1165, 1181
ประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารงานชุมชนอุตสาหกรรม ระดับ 5 กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับ 5 กองนโยบายเเละเเผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบริการการลงทุน 5-7 ภาษาจีน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบริการการลงทุน 5-7 ภาษาญี่ปุ่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเเก่งคอย
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เศรษฐกร 5 สังกัดกองนโยบายเเละแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 สังกัดกองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริการการลงทุน 5-7 (ภาษาจีน) สังกัดกองการตลาดเเละลูกค้าสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริการการลงทุน 5-7 (ภาษาญี่ปุ่น) สังกัดกองการตลาดเเละลูกค้าสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร 5 สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเเก่งคอย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบัญชี 5 หรือ 6 สังกัดกองบัญชีบริหารเเละงบประมาณ เเเละตำแหน่งนักบริหารพัสดุ 5 สังกัดกองพัสดุ

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 125/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ 125/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน