ประชาสัมพันธ์

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๖๐/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ ๕ สังกัดกองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๖๐/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ ๕ สังกัดกองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
โทร.02-253-0561 ต่อ 1137, 1121
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5-7 สังกัดกองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5-7 สังกัดกองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา
                            โทร.02-253-0561 ต่อ 1137, 1121
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 6 กองนิติกรรมเเละกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกฎหมาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 6  กองนิติกรรมเเละกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกฎหมาย
                               โทร.02-253-0561 ต่อ 1137, 1121
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5-6 กองกำกับการปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5-6  กองกำกับการปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.
                                 โทร.02-253-0561 ต่อ 1137, 1121
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ๕ สังกัด กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ๕ สังกัด กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกรระดับ 6 สังกัดนิติกรรมเเละกรรมสิทธิที่ดิน ฝ่ายกฏหมาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5-6  กองกำกับการปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 5-7 สังกัด กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกร 5-6 และตำแหน่งนักบริหารพัสดุ 5-6 กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน