การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕-๗ สังกัด กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
ประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
 

  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕-๗ สังกัด กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕-๖ สังกัด กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ระดับ ๕ - ๖ สังกัด กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ - ๖ สังกัด กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สังกัด กองอนุญาติผู้ประกอบกิจการ  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร ๖ กองอำนวยการปฏิบัติการ , วิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสากรรมเกตเวย์ซิตี้ ,วิศวกร ๕-๗ สำนักงานอุตสาหกรรมเอเชีย,วิศวกร ๕ สำนักงานอุตสาหรรมบางพลี  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๖ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ และสถาปนิก ๕-๖  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวย์ซิตี้ ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๗ สำนักงานนิคทอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) ตำแหน่งวิศวกร ๖ กองอำนวยการปฏิบัติการ ๒  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๕-๖ สังกัด กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ระดับ ๕-๖ สังกัด กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ และสถาปนิก ๕-๖ สังกัด กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๖ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง วิศวกร ๕ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่ง วิศวกร ๕ ถึง ๗ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิ ตำแหน่ง วิศวกร ๖ กองอำนวยการปฎิบัติการ ๒  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
 
 
   
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น