ประชาสัมพันธ์

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕-๗ สังกัด กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕-๗ สังกัด กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕-๖ สังกัด กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕-๖ สังกัด กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ระดับ ๕ - ๖ สังกัด กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ระดับ ๕ - ๖ สังกัด กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ - ๖ สังกัด กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ - ๖ สังกัด กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สังกัด กองอนุญาติผู้ประกอบกิจการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗  สังกัด กองอนุญาติผู้ประกอบกิจการ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร ๖ กองอำนวยการปฏิบัติการ , วิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสากรรมเกตเวย์ซิตี้ ,วิศวกร ๕-๗ สำนักงานอุตสาหกรรมเอเชีย,วิศวกร ๕ สำนักงานอุตสาหรรมบางพลี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน  ตำแหน่ง วิศวกร ๖ กองอำนวยการปฏิบัติการ , วิศวกร ๕  สำนักงานนิคมอุตสากรรมเกตเวย์ซิตี้ ,วิศวกร ๕-๗ สำนักงานอุตสาหกรรมเอเชีย,วิศวกร ๕ สำนักงานอุตสาหรรมบางพลี

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๖ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๖ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ และสถาปนิก ๕-๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ และสถาปนิก ๕-๖
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๒๘/๒๕๖๐  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวย์ซิตี้ ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๗ สำนักงานนิคทอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) ตำแหน่งวิศวกร ๖ กองอำนวยการปฏิบัติการ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวย์ซิตี้ ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๗ สำนักงานนิคทอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) ตำแหน่งวิศวกร ๖ กองอำนวยการปฏิบัติการ ๒
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร ๕-๗ สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๕-๖ สังกัด กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๕-๖ สังกัด กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ระดับ ๕-๖ สังกัด กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ระดับ ๕-๖ สังกัด กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์  
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ และสถาปนิก ๕-๖ สังกัด กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร ๕-๖ และสถาปนิก ๕-๖ สังกัด กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๖ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๖ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง วิศวกร ๕ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่ง วิศวกร ๕ ถึง ๗ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิ ตำแหน่ง วิศวกร ๖ กองอำนวยการปฎิบัติการ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง วิศวกร ๕ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่ง วิศวกร ๕ ถึง ๗ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิ ตำแหน่ง วิศวกร ๖ กองอำนวยการปฎิบัติการ ๒
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบัญชี 5 หรือ 6 กองบัญชีบริหารและงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ระดับ 5-6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5-6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกร 5 หรือ 6 กองอนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกร 5 หรือ 7 กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 5-6 และ วิศวกร ระดับ 5-6 สังกัด กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน