การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
 

  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น