ประชาสัมพันธ์

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบัญชี ๕-๖ กองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบัญชี ๕-๖ กองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๕-๗ สังกัด กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๕-๗ สังกัด กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๖ สังกัด กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๖ สังกัด กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่งวิศวกร ๕ หรือ ๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่งวิศวกร ๕ หรือ ๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๕-๗ สังกัด กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๕-๗ สังกัด กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๖ กองประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่งวิศวกร ๕ หรือ ๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำแหน่งนักบัญชี ๕ หรือ ๖ กองบัญชีการเงิน และกองบัญชีบริหารและงบประมาณ และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ ถึง ๗ กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๖ กองประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งวิศวกร ๕ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำแหน่งวิศวกร ๕ หรือ ๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำแหน่งนักบัญชี ๕ หรือ ๖ กองบัญชีการเงิน และกองบัญชีบริหารและงบประมาณ และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ ถึง ๗ กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 62/2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 62/2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน